bbttruyenhinhtaynguyen @gmail.com
HOTLINE : 02623 844 586
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN PHIM GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN CHUYÊN NGHIỆP

> Tin Tức

Từ 18/6/2017 đến 27/6/2017, Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên (GNTN) tổ chức đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2014 - 2017 trên địa bàn 6 tỉnh dự án: Quảng Nam, Quảng Ngãi, KonTum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông với mục tiêu xem xét tiến độ thực hiện dự án, phát hiện các vấn đề tồn tại, tiếp nhận các kiến nghị của địa phương từ đó đề xuất hướng giải quyết để đảm bảo dự án đi đúng mục tiêu và tiến độ đến năm 2019.

   Nhân sự thực hiện đánh giá được chia làm 3 đoàn, mỗi đoàn phụ trách trên 2 tỉnh bao gồm lãnh đạo, các cán bộ, tư vấn, chuyên gia của Ban điều phối Trung ương (CPO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Ngân hàng Thế giới (WB) cùng sự tham gia của BQLDA các cấp.

   Đoàn đánh giá đã đi thực địa thăm các mô hình, các hộ tham gia nhóm LEG sinh kế, các công trình cơ sở hạ tầng kết hợp tổ chức họp cùng BQLDA các tỉnh, huyện, xã để tiếp nhận báo cáo, kiến nghị của địa phương. Qua kiểm tra, các đoàn đã nắm bắt được tiến độ thực hiện, hiệu quả các hoạt động ở các hợp phần, công tác NCNL - TT, Giám sát đánh giá, giải ngân, thực hiện chính sách an toàn ..., đồng thời tìm hiểu những khó khăn, kiến nghị trong thực hiện dự án tại các tỉnh. Một số vấn đề vướng mắc liên quan đến dự án cũng đã được các đoàn giải đáp ngay tại thực địa.

 
THĂM MẦM NON ĐĂK TOA - THÔN 13 - ĐĂK RUỒNG - KON RÃY - KONTUM   THĂM NHÓM LEG DÊ - XÃ IARMOK - KONG PA - GIA LAI

   

Ông Sean Breadly (bìa phải) - Đồng chủ nhiệm Dự án phía NHTG, làm việc tại xã Phước Công,

huyện Phước Sơn, Quảng Nam   

   Đoàn làm việc tại BQLDA huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

   

Các Chuyên gia Sinh kế & Dinh dưỡng của NHTG thăm các Hộ trong nhóm LEG được hỗ trợ từ Dự án.

   Sau kết thúc chuyến thực địa, mỗi đoàn đánh giá đều tổ chức một cuộc họp thống nhất nội dung đánh giá với các tỉnh. Hội nghị Tổng kết đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã được tổ chức tại tỉnh Phú Yên với sự tham dự và chu trì của Ông Đào Quang Thu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong hội nghị tổng kết, các hoạt động, mô hình dự án hiệu quả, bền vững được khuyến khích nhân rộng, các khó khăn, đề xuất địa phương, phương án giải quyết được thảo luận, thống nhất nhận được sự đồng thuận cao của các tỉnh. MPI và WB thống nhất với BQLDA các tỉnh sẽ hỗ trợ thực hiện dự án đến 2019 và đồng hành giải quyết các khó khăn, tồn tại, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt mục tiêu.

 

LÃNH ĐẠO BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ

   Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy Dự án đã đạt được những kết quả tích cực và đúng kỳ vọng và mục tiêu đề ra, một số kết quả nổi bật:

   1. Cộng đồng và chính quyền đia phương đánh giá cao các hoạt động dự án về độ bao phủ rộng, tập trung đúng vào nhóm hộ khó khăn và đúng nhu cầu, thông tin được công khai đến cộng đồng, cộng đồng được tham gia và làm chủ dự án.  

   2. Tính đến tháng 5/2017 có 102.478 hộ với 430.000 người hưởng lợi từ dự án (đạt 74,79% so với mục tiêu).

   3. Dự án đang đi đúng tiến độ và đạt được những kết quả tốt so với khung kết quả dự án đề ra. Đến hết tháng 5/2017, đã có 131,9km đường được sửa chữa, nâng cấp, 57 HT nước sạch được xây mới, 64 phòng học được xây dựng, 19.500m kênh mương được xây dựng và sửa chửa, 1.845 nhóm LEG được thành lập, 7.964 người được đào tạo (Trích nguồn Dự thảo báo cáo đánh giá giữa kỳ Ban ĐPTW, DAGNTN tháng 5/2017).

   4. Dự án đã tạo ra những thay đổi tích cực trong vùng dự án. Các công trình CSHT góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống về vât chất, tinh thần cho người dân, tạo thu nhập cho lao động địa phương, giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận sản phẩm trong nông nghiệp. Các mô hình nhóm LEG đã góp phần thay đổi nhận thức, tập quán, tăng khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tạo động lực và môi trường cạnh tranh cho người dân tham gia sản xuất, tăng thu nhập và thoát nghèo với nhiều loại hình sinh kế. Các hoạt động NCNL cũng giúp năng lực cộng đồng, cán bộ địa phương được nâng lên đáp ứng tốt việc thực hiện dự án cũng như thực hiện các mục tiêu chung phát triển KT - XH địa phương.

   5. Dự án tạo ra được tính lan tỏa trong cộng đồng với các mô hình LEG được các hộ dân ngoài dự án học cách làm theo, chính quyền địa phương thực hiện tham vấn cộng đồng khi xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH theo cách làm của dự án.

   Tuy nhiên, dự án cũng còn nhiều vấn đề khó khăn, tồn tại, tất cả đã được thảo luận, có giải pháp trong hội nghị tổng kết đánh giá giữa kỳ ngày 27/6/2017, và nhận được sự nhất trí cao từ các tỉnh dự án.

   Với thời gian hai năm còn lại, với sự hỗ trợ kịp thời từ MPI, WB, với sự nỗ lực, quyết tâm của các tỉnh, Dự án chắc chắn sẽ hoàn thành và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư dự án nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung.

Trần Tấn Vinh

Cán bộ Tư vấn NCNL - TT

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

Tin Tức